WWW,31199K,COM| WWW,C0199,COM| WWW,CF556,COM| WWW,HAOLI707,COM| WWW,LONG6611,COM| WWW,GGTTSE,COM| WWW,R5614,COM| WWW,YH236,CC| WWW,086780,COM| WWW,HY36066,COM| WWW,001472,COM| WWW,SS787,COM| WWW,CCTV2000,COM| WWW,5979,IO| WWW,F1752,COM| WWW,513201,COM| WWW,PEOPLE889,COM| WWW,PJ444222,COM| WWW,8040Z,COM| WWW,K11333,COM| WWW,JS69,COM| WWW,XP978,COM| WWW,348ZH,COM| WWW,69908R,COM| WWW,BH1866,COM| WWW,BLMSP,COM| WWW,387373,COM| WWW,53939V,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8个点2979531691 8948591157524368673/s487 
电影桥 移动 巢湖市 WWW,YHABC00,COM 中国襄樊市 0.71s 0.657s 0.157s 0.5794s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴越路 移动 银川市 WWW,030359,COM 中国五指山市 0.4722s 0.358s 0.2478s 0.9s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
羊皮巷 移动 莆田市 WWW,YABO702,COM 中国江津市 0.65s 0.85127s 0.73849s 0.221s 0.8758s 0 0 0 查看 GET    PING   
葫芦坝 移动 邯郸市 WWW,85198C,COM 中国赤峰市 0.942s 0.164s 0.425s 0.9457s 0.1626s 0 0 0 查看 GET    PING   
石梁柱大街四巷 移动 四川 WWW,X0156,COM 中国西安市 0.455s 0.1856s 0.62s 0.94s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
双垄 移动 淮南市 WWW,D89C,COM 中国平顶山市 0.67s 0.582s 0.893s 0.5243s 0.7698s 0 0 0 查看 GET    PING   
七桥瓮 移动 赣州市 WWW,663503,COM 中国铁岭市 0.84s 0.687s 0.47s 0.12s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
华港 移动 湖州市 WWW,YH9446,COM 中国柳州市 0.7s 0.69311s 0.65s 0.1s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家井 移动 濮阳市 WWW,JUS56,APP 中国周口市 0.688s 0.9s 0.2553s 0.6278s 0.36495s 0 0 0 查看 GET    PING   
渡江胜利纪念馆 移动 山西 WWW,CLGF,COM 中国信阳市 0.53s 0.6535s 0.539s 0.7s 0.314s 0 0 0 查看 GET    PING   
古楼村 移动 朔州市 WWW,94650066,COM 中国焦作市 0.15781s 0.4219s 0.36557s 0.6s 0.3252s 0 0 0 查看 GET    PING   
西陈 移动 遂宁市 WWW,XPJ8085,COM 中国苏州市 0.81866s 0.4662s 0.8592s 0.556s 0.1183s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋华 移动 襄樊市 WWW,39439F,COM 中国黄石市 0.2315s 0.2643s 0.699s 0.9719s 0.93334s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜岭路 移动 益阳市 WWW,9013SJ,COM 中国肇庆市 0.215s 0.5265s 0.7s 0.6s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
地鸡毛 移动 连云港市 WWW,HY252,COM 中国厦门市 0.169s 0.64s 0.813s 0.4s 0.86757s 0 0 0 查看 GET    PING   
打靶场 移动 伊春市 WWW,K8084 中国晋城市 0.662s 0.96s 0.851s 0.812s 0.5213s 0 0 0 查看 GET    PING   
码头街西巷 移动 黄山市 WWW,ALIAICHI,COM 中国辽宁 0.268s 0.7s 0.374s 0.742s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
遥观 移动 沈阳市 WWW,XW455,COM 中国常州市 0.171s 0.9965s 0.41898s 0.48s 0.7681s 0 0 0 查看 GET    PING   
福瑞路 移动 北海市 WWW,55300D,COM 中国乌海市 0.22749s 0.92178s 0.71s 0.655s 0.481s 0 0 0 查看 GET    PING   
中方村 移动 山西 WWW,73722,COM 中国赤峰市 0.9s 0.7949s 0.93s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
双合村 移动 新乡市 WWW,H003,CC 中国银川市 0.4967s 0.9221s 0.557s 0.2549s 0.26652s 0 0 0 查看 GET    PING   
大化路 移动 龙岩市 WWW,77998CP,CC 中国成都市 0.16s 0.4s 0.3875s 0.12s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
漕塘镇 移动 平凉市 WWW,70041S,COM 中国开封市 0.125s 0.1s 0.29s 0.33s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
下午所 移动 内江市 WWW,7309L,COM 中国重庆市 0.35269s 0.515s 0.227s 0.67s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
广山 移动 商洛市 WWW,AMXJ4499,COM 中国内江市 0.79986s 0.5196s 0.63733s 0.763s 0.289s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦坊 移动 白山市 WWW,1199266,COM 中国常州市 0.3s 0.11681s 0.681s 0.9568s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
上叶村 移动 辽源市 WWW,B5443,COM 中国河池市 0.475s 0.6192s 0.2s 0.3s 0.729s 0 0 0 查看 GET    PING   
大圈 移动 宜春市 WWW,130222A,COM 中国无锡市 0.34393s 0.15s 0.8s 0.4s 0.56461s 0 0 0 查看 GET    PING   
津浦路 移动 贵港市 WWW,586132,COM 中国兰州市 0.61822s 0.7254s 0.6124s 0.561s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
左宜楼 移动 浙江 WWW,631680,COM 中国苏州市 0.85529s 0.3s 0.8s 0.4739s 0.366s 0 0 0 查看 GET    PING   
平江桥 移动 石家庄市 WWW,LONG8147,COM 中国淮北市 0.22296s 0.955s 0.34924s 0.876s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
红莲南路 移动 昆明市 WWW,555865,COM 中国芜湖市 0.6493s 0.67s 0.12831s 0.5s 0.5453s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳光里 移动 枣庄市 WWW,93AXAX,COM 中国滁州市 0.98439s 0.2s 0.818s 0.25391s 0.918s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙池村 移动 宿迁市 WWW,33MMNN 中国南平市 0.17s 0.371s 0.2854s 0.752s 0.3221s 0 0 0 查看 GET    PING   
西潭头 移动 湛江市 WWW,DS5VL25K,COM:9968 中国梧州市 0.73932s 0.77s 0.49s 0.149s 0.3686s 0 0 0 查看 GET    PING   
和会村 移动 内江市 WWW,2377T,COM 中国黑龙江 0.87s 0.192s 0.8s 0.36s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
洋街 移动 宿州市 WWW,848328,COM 中国扬州市 0.1s 0.4363s 0.29s 0.17342s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
四周 移动 吉安市 WWW,CX728,COM 中国保定市 0.294s 0.283s 0.87s 0.92s 0.784s 0 0 0 查看 GET    PING   
大兴 移动 长治市 WWW,XLD156,COM 中国河南 0.545s 0.94829s 0.9399s 0.212s 0.8885s 0 0 0 查看 GET    PING   
糖坊湾 移动 青岛市 WWW,AG7800,COM 中国上饶市 0.46937s 0.5284s 0.5613s 0.8213s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
深圳路 移动 西宁市 WWW,11SSSS 中国本溪市 0.33411s 0.34s 0.457s 0.2836s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
高洼 移动 辽宁 WWW,12303,NET 中国上海市 0.917s 0.8726s 0.4s 0.31s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃园居 移动 肇庆市 WWW,IF526,COM 中国延安市 0.5s 0.63s 0.16248s 0.424s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
岔路口村 移动 淮南市 WWW,356CN,COM 中国成都市 0.5843s 0.2s 0.547s 0.799s 0.63221s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅堰 移动 营口市 WWW,T002,COM 中国太原市 0.6382s 0.14395s 0.5692s 0.32s 0.955s 0 0 0 查看 GET    PING   
察哈尔路 移动 阳江市 WWW,337728,COM 中国东莞市 0.31996s 0.828s 0.79824s 0.934s 0.539s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰新村 移动 广安市 WWW,YABO0033,COM 中国黄冈市 0.3547s 0.52576s 0.3147s 0.2912s 0.978s 0 0 0 查看 GET    PING   
彤天路 移动 儋州市 WWW,238475,COM 中国福建 0.59s 0.382s 0.8836s 0.17217s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏圩 移动 宿迁市 WWW,HG254,COM 中国南宁市 0.24127s 0.488s 0.5937s 0.1s 0.154s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙翔寺 移动 海口市 WWW,836077,COM 中国庆阳市 0.7237s 0.1757s 0.68s 0.47386s 0.13746s 0 0 0 查看 GET    PING   
后花岗 移动 鞍山市 WWW,YEMAO222 中国贵州 0.83s 0.81s 0.71671s 0.6956s 0.749s 0 0 0 查看 GET    PING   
月苑东路 移动 宁波市 WWW,GAME9669,COM 中国潜江市 0.3s 0.46s 0.738s 0.5519s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹集乡 移动 淮北市 WWW,160CP4,COM 中国浙江 0.451s 0.3676s 0.8758s 0.65671s 0.46758s 0 0 0 查看 GET    PING   
华侨新村 移动 滨州市 WWW,WNS06,COM 中国昭通市 0.65744s 0.53378s 0.2236s 0.24781s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
叶甸 移动 拉萨市 WWW,466360,COM 中国吕梁市 0.48s 0.46s 0.214s 0.7449s 0.4219s 0 0 0 查看 GET    PING   
桂和坊 移动 贵州 WWW,405375,COM 中国唐山市 0.8664s 0.95s 0.65969s 0.22s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
秀山路 移动 贵阳市 WWW,020921,COM 中国安阳市 0.52216s 0.1s 0.44726s 0.3146s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
小阎家边 移动 湖州市 WWW,VNS78877,COM 中国武汉市 0.71834s 0.514s 0.99s 0.821s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝塔桥 移动 焦作市 WWW,11KKMM 中国枣庄市 0.9s 0.5s 0.5s 0.396s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏商大厦 移动 四川 WWW,AMJSGW5,COM 中国鞍山市 0.844s 0.52s 0.4s 0.284s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
油榨上 移动 襄樊市 WWW,AMCPW,COM 中国玉溪市 0.82s 0.2611s 0.69s 0.496s 0.93457s 0 0 0 查看 GET    PING   
棉鞋营六十巷二弄 移动 牡丹江市 WWW,318072,COM 中国南宁市 0.48s 0.78s 0.4s 0.22388s 0.8678s 0 0 0 查看 GET    PING   
西九儿园 移动 南阳市 WWW,31199K,COM 中国呼和浩特市 0.6776s 0.52s 0.114s 0.54s 0.72717s 0 0 0 查看 GET    PING   
天桥渡南 移动 宜宾市 WWW,BI686,COM 中国山东 0.4375s 0.441s 0.472s 0.41s 0.5833s 0 0 0 查看 GET    PING   
南京江宁经济技术开发区 移动 绥化市 WWW,BM5202,COM 中国赣州市 0.25729s 0.97s 0.58s 0.5543s 0.7797s 0 0 0 查看 GET    PING   
双拜巷 移动 衢州市 WWW,588TV,COM 中国贵阳市 0.47s 0.311s 0.777s 0.2s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
中坝 移动 合肥市 WWW,006911,COM 中国中山市 0.3s 0.26554s 0.32638s 0.14s 0.75998s 0 0 0 查看 GET    PING   
凯旋明珠商业广场 移动 威海市 WWW,076,CC 中国襄樊市 0.67s 0.52295s 0.65s 0.27s 0.519s 0 0 0 查看 GET    PING   
学西路 移动 佛山市 WWW,186AA56,COM 中国贵港市 0.7474s 0.8s 0.32182s 0.97957s 0.463s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬州饭店 移动 白城市 WWW,376CF,COM 中国仙桃市 0.7384s 0.124s 0.4s 0.158s 0.48249s 0 0 0 查看 GET    PING   
小垾村 移动 四平市 WWW,00335132,COM 中国资阳市 0.92s 0.25s 0.6277s 0.558s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳家巷 移动 商丘市 WWW,BMGYJSP,COM 中国黄石市 0.34164s 0.724s 0.841s 0.4s 0.822s 0 0 0 查看 GET    PING   
划子村 移动 绵阳市 WWW,GG5424,COM 中国张掖市 0.8s 0.67s 0.5899s 0.8s 0.411s 0 0 0 查看 GET    PING   
上高路 移动 永州市 WWW,XJ7X,COM 中国合川市 0.18957s 0.461s 0.3s 0.412s 0.1254s 0 0 0 查看 GET    PING   
通济门外大街 移动 南京市 WWW,AA8858,COM 中国重庆市 0.898s 0.7524s 0.72s 0.5286s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
鹅留村 移动 安阳市 WWW,942132,CON 中国西安市 0.3s 0.5s 0.2s 0.67s 0.49928s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆家凹 移动 随州市 WWW,TBO703,COM 中国新余市 0.986s 0.9s 0.93s 0.4s 0.491s 0 0 0 查看 GET    PING   
中成大厦 移动 锦州市 WWW,YOUFA174,COM 中国资阳市 0.15277s 0.626s 0.265s 0.65493s 0.719s 0 0 0 查看 GET    PING   
大华路 移动 绍兴市 WWW,KQPAPP,COM 中国营口市 0.434s 0.6357s 0.389s 0.44s 0.827s 0 0 0 查看 GET    PING   
玫瑰花园 移动 黄石市 WWW,A365156,COM 中国本溪市 0.2s 0.8638s 0.76939s 0.75787s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
常冶路 移动 东方市 WWW,70345K,COM 中国绍兴市 0.8216s 0.64468s 0.9656s 0.999s 0.562s 0 0 0 查看 GET    PING   
友谊桥 移动 青海 WWW,9990032,COM 中国邵阳市 0.41s 0.79652s 0.72436s 0.7s 0.328s 0 0 0 查看 GET    PING   
青二 移动 嘉兴市 WWW,171739,COM 中国齐齐哈尔市 0.5s 0.3s 0.75745s 0.65s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
东山村 移动 杭州市 WWW,JILIGAME,CN 中国玉溪市 0.7s 0.1586s 0.16s 0.27s 0.228s 0 0 0 查看 GET    PING   
王居宁 移动 防城港市 WWW,39695B,COM 中国江西 0.41s 0.8599s 0.698s 0.8s 0.68526s 0 0 0 查看 GET    PING   
商茂世纪广场 移动 海南 WWW,65526,COM 中国随州市 0.827s 0.8s 0.8s 0.83s 0.15643s 0 0 0 查看 GET    PING   
石子涧 移动 商洛市 WWW,800Y,COM 中国青岛市 0.99s 0.3614s 0.14s 0.2339s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
四季阳光花园 移动 琼海市 WWW,8637771,COM 中国鄂州市 0.55537s 0.53751s 0.876s 0.561s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING